Report: families: occuring marriage types without names (but with frequency)

         Description: families: occuring marriage types without names (but with frequency) one = equals 5 people
Gezinnen: "typen huwelijk" zonder namen maar met aantallen, een = is 5 mensen


# marriage_type Totals Graph