Report: Distance in kilometers between place of birth and place of death

         Description: Het verschil in kilometers tussen de plaats van geboorte en de plaats van overlijden


# Person ID Last Name First Name Birth Date Birth Place Death Date Death Place Tree Distance